Журнали партнери

 

Мета кожного наукового видання - підняття свого наукового рейтингу, залучення авторитетних авторів. Автори зацікавлені в регулярності виходу у світ своїх статей і в географії своїх публікацій.
Редакція журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва» збирає статті для журналів партнерів в Харківському регіоні, оформлені згідно з вимогами журналів партнерів, і направляє в редакції партнерів:

 

1. "Східно-Європейський журнал передових технологій" - мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які  швидко з'являються, і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Східно-Європейського журналу передових технологій» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Східно-Європейського журналу передових технологій».

Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, публікованих у журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.


 

2. Журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету» – провідне українське науково-технічне видання міждисциплінарного характеру з проблем гірничодобувної, паливно-енергетичної та суміжних галузей промисловості, індексоване SciVerse Scopus. Публікує матеріали з результатами фундаментальних і прикладних досліджень в області геології, розробки й збагачення корисних копалини, геомеханіки, машинобудування, електротехніки, IT-технологій, екології та економіки.

 

 

3. Журнал "ScienceRise" - міжнародне видання, основним завданням якого є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в різних напрямках науки. Науковий журнал ScienceRise публікує наукові статті з наступних галузей наук: архітектура, біологічні, ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні, культурологія, медичні, мистецтвознавство, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські, соціальні комунікації, соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізико-математичні, фізичне виховання і спорт, філософські, філологічні, хімічні, юридичні.


 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "Технологический аудит и резервы производства",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"