Інформація про журнал


Міжнародний науковий журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва"

ISSN 2226-3780 (Print)

ISSN 2312-8372 (Online)

Засновники:

Полтавська державна аграрна академія

НВП ПП «Технологічний Центр»

Видавець:

НВП ПП «Технологічний Центр»

DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372

 

Журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" входить в "Перелік наукових фахових видань України" з технічних та економічних наук: Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. 

 

Журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" індексується в світових наукометричних базах даних і системах: Index Copernicus, РИНЦ, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, OpenAIRE, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Sherpa/Romeo, WorldWideScience.org, Scholar Article Journal Index (SAJI), CNKI Scholar, Microsoft Academic Search, Genamics JournalSeek, Соционет, Zeitschriftendatenbank (ZDB), EconBiz, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Scilit (детальніше)

 

Періодичність виходу: 1 раз в 2 місяці

Мова публікацій: англійська (статті попередньо подаються на розгляд українською або російською)

Рубрики журналу посилання

 

Основним завданням журналу "Технологічний аудит та резерви виробництва" є публікація результатів досліджень, що дозволяють знаходити резерви ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції в промисловості.

 

На всі статті, опубліковані в журналі "Технологічний аудит та резерви виробництва", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI (digital object identifier) для того, щоб статті краще цитувалися, коли на них будуть посилатися інші вчені.

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "Технологический аудит и резервы производства",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"