Інформація про журнал


Міжнародний науковий журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва"

ISSN 2226-3780 (Print)

ISSN 2312-8372 (Online)

Засновники:

Полтавська державна аграрна академія

НВП ПП «Технологічний Центр»

Видавець:

НВП ПП «Технологічний Центр»

DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372

 

Журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" входить в "Перелік наукових фахових видань України" з технічних та економічних наук: Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. 

 

Журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" індексується в світових наукометричних базах даних і системах: Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles (детальніше)

 

Періодичність виходу: 1 раз в 2 місяці

Мова публікацій: англійська (статті попередньо подаються на розгляд українською або російською)

Рубрики журналу посилання

 

Основним завданням журналу "Технологічний аудит та резерви виробництва" є публікація результатів досліджень, що дозволяють знаходити резерви ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції в промисловості.

 

На всі статті, опубліковані в журналі "Технологічний аудит та резерви виробництва", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI (digital object identifier) для того, щоб статті краще цитувалися, коли на них будуть посилатися інші вчені.

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "Технологический аудит и резервы производства",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"