ВИНИКЛИ ПИТАННЯ? НАТИСНІТЬ ТУТ
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
tarp.nauka@gmail.com

Правила оформлення статті
типу «Звіт про науково-дослідну роботу» з економічних наук

1

Вимоги до оформлення тексту

Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифта – 14
Інтервал – 1
Поля документа – 20 мм з усіх сторін
Кількість сторінок – 6. Без урахування анотації російською мовою та відомостей про авторів; якщо ж автори не вкладаються в 6 сторінок, то допускаються додаткові 1–3 сторінки, але за кожну додаткову сторінку автори повинні будуть доплатити.
Мова статті: англійська. Статті попередньо подаються на розгляд наших редакторів українською або російською мовою, незалежно від того, чи будуть переводитися статті англійською мовою редакцією або самими авторами. Це підвищить шанс прийняття статей рецензентами.

2

Зразок структури статті

УДК
JEL Classification

НАЗВА СТАТТІ  УКРАЇНСЬКОЮ

Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. …. українською мовою

НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. …. російською мовою

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ

Прізвище І., Прізвище І. …. англійською мовою

Анотація українською мовою (235–250 слів)
Ключові слова українською мовою (10–12 слів)

 

Анотація російською мовою (235–250 слів)
Ключові слова російською мовою (10–12 слів)

Структура анотації передбачає наявність наступних змістовних блоків:

 • назва об'єкту дослідження;
 • опис методів, які були використані в ході проведення дослідження;
 • отриманий результат (в кількісному або якісному вираженні), з назвою змісту виявлених резервів експлуатації/функціонування та т. ін. об'єкту;
 • коротка авторська інтерпретація отриманого результату (пояснення того, за рахунок чого очікується досягнення ефекту).

 

 1. Вступ

Розділ «Вступ» повинен містити обгрунтування актуальності дослідження, що підтверджена найбільш значущими, на думку авторів, опублікованими роботами в цій же області (на рівні посилань, уникаючи згадки прізвищ вчених). Важливо, щоб ці посилання могли бути перевірені, тобто відповідні роботи могли бути знайдені в якихось ресурсах. Слід уникати докладного літературного огляду. Посилання по тексту оформляються таким чином [1, 2]. (В одному реченні може бути згадано не більш 3 джерел).
На підставі обґрунтованої актуальності вказати об'єкт і мету дослідження.

 1. Методика проведення досліджень

Методика повинна бути представлена настільки детально, щоб можна було її оцінити на рівні експертів або відтворити. Методи, які вже опубліковані, повинні бути приведені у вигляді посилання. Описаними повинні бути тільки внесені в методики зміни (специфічні для даного дослідження елементи методики).


 1. Результати досліджень та обговорення

У цьому розділі необхідно привести отримані результати (з використанням достатнього для розуміння графічного та табличного матеріалу). Для кращого сприйняття буде добрим виділення в таблицях ключових результатів, на які слід звернути увагу. Отримані результати необхідно супроводити авторською інтерпретацією, тобто відповіддю на питання, чим вони можуть бути пояснені або на що слід звернути особливу увагу.

 1. Висновки

В даному розділі необхідно стисло сказати про суть головних отриманих результатів і про ту їх частину, на яку слід звернути особливу увагу. 

 

Подяка (за наявності такої)

Метою даного розділу є можливість подякувати всім людям, які внесли вклад в дослідження, але не можуть претендувати на авторство.
Даний розділ є не обов'язковим і додається за бажанням автора.

Література, оформлена відповідно до стандарту АРА. Мінімальний обсяг списку використаних джерел повинен становити 10 джерел.

 

Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами

ПІБ повністю

Науковий ступінь, звання, посада

Кафедра

Місце роботи

Юридичний адрес місця роботи

Е-mail:

Контактний телефон

Кількість публікацій в українських виданнях (приблизна)

Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизна)

Індекс Гірша (Scopus або Google Академія)

Номер ORCID (обов'язково!)

Поштова адреса для відправки журналу, якщо Вам потрібен друкований примірник (обов'язкова умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 6.2 Ліцензійного договору):

Іванов Сергій Петрович

Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел.: +38050-00-00-000

3

Вимоги до назви статті

 • Не більше 10 слів
 • Не містить абревіатур
 • Строго відповідає змісту статті (у назві статті рекомендується використовувати назву об'єкта дослідження, суть дії та очікуваний напрямок ефекту («модернізація», «вдосконалення», «порівняння», «розробка ... з метою» тощо))
4

Вимоги до анотації

 • Не менше 235 слів
 • Не більше 250 слів
 • Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
5

Вимоги до ключових слів

 • Від 10 до 12 слів
 • Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
 • Подаються в називному відмінку
 • Розділені комами
6

Вимоги до оформлення рисунків

 • Перед рисунком у тексті обов'язково йде посилання на рисунок, яке повинно мати вигляд рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а
 • Рисунки повинні бути представлені у відмінній якості. Рекомендації від наших редакторів, як зберегти рисунок в гарній якості в MS Excel і в КОМПАС-3D LT
 • Підпис рисунка має вигляд Рис. 1. Назва рисунка
 • Якщо на рисунку наведені залежність або графік, то в підписі до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат
 • Якщо рисунок містить підрисунки (а, б, в), повинні бути пояснення до кожного з підрисунків
 • Розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14
 • Підписи на рисунках НЕ повинні бути жирними або нахиленими
 • Підписи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі
7

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не містить порожніх клітинок
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
 • Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально
8

Вимоги до оформлення формул

 • Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4)
 • Формули повинні бути пронумеровані
 • Вирівнювання нумерації за правим краєм
 • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі пояснення, то кома
9

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

 • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2, 3]
 • Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
 • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!
10

Вимоги до формування списку джерел літератури в розділі Література

 • Джерела оформляються згідно  стандарту АРА
 • Подивитися, як оформити посилання на джерело, розташоване на платформі OJS
 • Джерел повинно бути не менше 10
 • У списку посилань повинно бути не менше 7 на іноземні джерела
 • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи)
11

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі References

 • Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати латинецею або, якщо у назви джерела є також англійська назва, написати її англійською
 • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА
12

Після оформлення статті звіртеся з чек-листом

РЕЦЕНЗУВАННЯ*

Термін виконання 3–14 днів

 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування.

*Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (Детальніше...).

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати та відправити назад по електронній пошті.
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування.

РЕДАГУВАННЯ**

Термін виконання 3–14 днів

 1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування.

**Процедура редагування має на меті перевірку статті за формальними ознаками та правильність оформлення відповідно до вимог.

 1. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати та відправити статтю назад по електронній пошті.
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

3.jpg

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61145

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
+38 (097) 020-27-30
+38 (073) 081-39-36
e-mail: tarp.nauka@gmail.com

© PC «TECHNOLOGY CENTER», 2020